Szkło hartowane

SZKŁO HARTOWANE - ESG

Hartowaniem określa się proces obróbki termicznej, polegający na ogrzaniu tafli do górnej temperatury odprężenia a następnie bardzo szybkim ochłodzeniu.
Celem tej obróbki jest wytworzenie specjalnego układu naprężeń w tafli szkła, zwiększającym jego wytrzymałość mechaniczną do około 5-7 razy wyższej od szkła niehartowanego.
W wypadku rozbicia szkło hartowane, zwane też bezpiecznym, rozpada się na wiele kawałków o nieostrych brzegach, eliminując możliwość skaleczenia.
Hartowaniu poddajemy szkło: typu float, barwione w masie, szkło z powłokami przeciwsłonecznymi, niskoemisyjnymi, selektywnymi, trawione chemicznie, piaskowane, szkło ornamentowe, pokryte emalią ceramiczną, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość i odporność na uderzenia.
Procesowi hartowania poddajemy szkło o grubości 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm.
Takie szkło ma zwiększoną wytrzymałość nie tylko na czynniki mechaniczne, ale i naprężenia związane ze zmianami temperatury powierzchni.
Jeżeli szkło hartowane ma być dodatkowo szlifowanie, posiadać otwory, mieć nałożony sitodruk czy emalit – należy wykonać to przed procesem hartowania.

SZKŁO PÓŁHARTOWANE - TVG

Szkło półhartowane – TVG zwane też „szkłem wzmacnianym termicznie” powstaje w sposób podobny jak hartowane - ESG z wydłużonym procesem chłodzenia.
Szkło TVG odróżnia od szkła ESG rodzaj siatki spękań, jaka powstaje podczas zniszczenia tafli szkła.
Charakter pęknięcia sprawia, że tafla zamontowana w ramie pozostaje w niej po zniszczeniu, co zabezpiecza przed zranieniem.
Szkło półhartowane - TVG nie jest jednak zaliczane do szkieł bezpiecznych.

HEAT-SOAK-TEST - HST

Podczas procesu produkcyjnego szkła, gdzie masa szklana jest wylewana w specjalnych wannach istnieje ryzyko wystąpienia w masie szkła wtrącenia siarczku niklu.
Zjawisko to powoduje wzrost naprężeń własnych w szkle hartowanym, co może doprowadzić ostatecznie do samoistnego pękania.
Zjawisko to występuje nader rzadko, jednakże stosując szkło na elementy konstrukcyjne o wysokim stopniu odpowiedzialności należy poddać szkło hartowane procesowi wygrzewania HST, podczas którego tafle szkła zawierające siarczek niklu ulegają wyeliminowaniu z dostawy.

Szkło hartowane jest oferowane w produktach:
• Szyby zespolone bezpieczne
• Szyby dla transportu lądowego i morskiego
• Szyby przeciwsłoneczne
• Szyby do szklenia strukturalnego i semi-strukturalnego
• Szyby pokrywane sitodrukiem ceramicznym
• Szyby pokrywane emalią ceramiczną
• Szkło konstrukcyjne takie jak daszki, podłogi, schody, żebra szklane
• Szyby do mocowań punktowych
• Szyby dekoracyjne np. Crash-glas
• Szkło na ściany i drzwi szklane
• Szkło do kabin prysznicowych
• Szkło używane w AGD i meblach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego