DOTACJE NA INNOWACJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakup specjalistycznego oprogramowania do przyjmowania i obróbki zleceń przez Glas-Tech S.A w celu zautomatyzowania drogą elektroniczną współpracy z odbiorcami oraz wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w stosunkach handlowych. Dofinansowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B“. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-044/09-00.

„Wdrożenie wynalazku folii żelowej, zapewniającej niespotykane parametry izolacyjności i ognioodporności” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-30-021/12-00.

Europäischer Fonds

Projekttitel
Projekttitel Einkauf der Spezial Software für die Auftragsannahme und Auftragsbearbeitung bei Glas Tech S.A. – elektronische Erfassung der Kundenbestellungen und automatisierte Abwicklung der Aufträge
Name des NutznieBers
Glas-Tech S.A.
Wert der Projekt
746.973,60 PLN
Wert der Finanzierung
367.371,84 PLN

Projekt kofinanziert durch die Europäische Union aus den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.