DOTACJE NA INNOWACJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakup specjalistycznego oprogramowania do przyjmowania i obróbki zleceń przez Glas-Tech S.A w celu zautomatyzowania drogą elektroniczną współpracy z odbiorcami oraz wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w stosunkach handlowych. Dofinansowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-044/09-00.

„Wdrożenie wynalazku folii żelowej, zapewniającej niespotykane parametry izolacyjności i ognioodporności” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-30-021/12-00.

ue-logos

European Funds

Project’s title
Purchase of specialized software to receive and process orders by Glas Tech SA in order to automate electronic cooperation with customers and implement new solutions for trade relations.
Beneficiary
Glas-Tech S.A.
Project value
746.973,60 PLN
Total value of financing
367.371,84 PLN
Project co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).
European funds – for the development of the innovative economy. We invest in your future.