DOTACJE NA INNOWACJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu
Zakup specjalistycznego oprogramowania do przyjmowania i obróbki zleceń przez Glas Tech S.A. w celu zautomatyzowania drogą elektroniczną współpracy z odbiorcami oraz wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w stosunkach handlowych
Nazwa Beneficjenta
Glas-Tech S.A.
Wartość projektu
746.973,60 PLN
Wartość dofinansowania
367.371,84 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


Tytuł projektu
Wdrożenie wynalazku folii żelowej, zapewniającej niespotykane parametry izolacyjności i ognioodporności” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa Beneficjenta
Glas-Tech S.A.
Wartość projektu
8 232 390,00 PLN
Wartość dofinansowania
3 346 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


UE logo