GLAS-TECH S.A. w grupie Partner Club

GLAS-TECH S.A. od 2009 jest także zrzeszony w grupie Partner Club, która obejmuje wiele polskich firm producentów szyb zespolonych.